• IMG_9720.jpg
 • IMG_9724.jpg
 • IMG_9745.jpg
 • IMG_9747.jpg
 • IMG_9750.jpg
 • IMG_9754.jpg
 • IMG_9774.jpg
 • IMG_9784.jpg
 • IMG_9796.jpg
 • IMG_9801.jpg
 • IMG_9804.jpg
 • IMG_9808.jpg
 • IMG_9818.jpg
 • IMG_9830.jpg
 • IMG_9836.jpg
 • IMG_9837.jpg
 • IMG_9838.jpg
 • IMG_9839.jpg
 • IMG_9852.jpg
 • IMG_9864.jpg

  PRZED NAMI IV-EDYCJA BITWY NA WZORY

A ZARAZEM PIERWSZA OBRONA PASA MISTRZA HAIR TATTOO    

PRZEZ ARTURA GŁAŻEWSKIEGO

                 

 

 

 

                                                                        REGULAMIN KONKURSU "Bitwa Na Wzory"              

                                       STRUMIEŃ 23.08.2020

                            KOLEJNA EDYCJA "HERBY MIAST"

 

-W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, posiadająca umiejętności niezbędne do wykonania pracy konkursowej zgodnej z tematem określonym przez organizatora.

-Każdy z uczestników pracuje na własnym modelu.

-Czas na wykonanie pracy konkursowej to 50 minut

-Uczestnicy do pracy wykorzystują tylko narzędzia określone w regulaminie:

MASZYNKI, TRYMERY, NOŻYCZKI, BRZYTWY, PEN RAZOR, ORAZ NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO WYKOŃCZENIA FRYZURY   

 

         

 

-ZAKAZ WYKORZYSTYWANIA PISAKÓW, KREDEK, HENNY, SPRAJÓW KOLORYZUJĄCYCH, SZABLONÓW

-MODELE NIE MOGĄ POSIADAĆ ŚLADÓW PRZYGOTOWAŃ DO KONKURSU W POSTACI SZKICÓW NA WŁOSACH LUB SKÓRZE 

 

Elementy dozwolone

-Model/modelka może mieć zafarbowane oraz przedłużane włosy POD KĄTEM KONKURSU

-

                                 

 

 

 

Punktacja

 

-Zwycięża zawodnik, który zbierze największą ilość punktów przyznaną przez zgromadzoną publiczność.

-Każdy z widzów posiada jeden głos w postaci kulki, którą przekazuje na rzecz pracy według niego najciekawszej.

-Ocena dokonywana jest po zakończeniu pracy oraz po prezentacji wszystkich modeli.

-Obliczenie ilości punktów następuje przed publicznością.

-W przypadku remisu, publiczność dokonuje wyboru ponownie.

 

Nagroda główna

—PAS MISTRZOWSKI-JEST NAGRODĄ PRZECHODNIĄ 

 

—PAS PRZEKAZYWANY JEST ZWYCIĘZCY NA OKRES MIĘDZY TURNIEJAMI, KTÓRE ORGANIZOWANE SĄ W TERMINACH WYZNACZANYCH PRZEZ ORGANIZATORA. 

—WŁAŚCICIELEM PASA JEST ORGANIZATOR CHYBA ŻE PAS ZOSTANIE ZDOBYTY W TRZECH KOLEJNYCH TURNIEJACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ KOLORYZACJE.COM

— DO NAGRODY ZOSTANIE DOŁĄCZONA DODATKOWA UMOWA ZAWIERAJĄCA KLAUZULE ZABEZPIECZAJĄCE PAS ORAZ GWARANTUJĄCE ZWYCIĘZCY MOŻLIWOŚĆ OBRONY PASA. 

 

 

Organizator konkursu

 Koloryzacje.com Wójciak Maciej 633-157-12-25

   ul.Serdeczna 5 43-246 Bąków .

 

 

Zgłoszenie do konkursu

 

Zgłoszenie do konkursu Bitwa na wzory jest jednoznaczne   z akceptacją regulaminu uczestnictwa.

 

Podpisane zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail jako skan Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz po wpłacie opłaty wpisowej 

w wysokości 100 zł na numer konta

29 1950 0001 2006 0564 0487 0002    w tytule Bitwa na wzory Imię i Nazwisko uczestnika

 

 

Karta zgłoszenia do konkursu stanowi załącznik do Regulaminu i jej odesłanie za pośrednictwem jest niezbędne w celu zakwalifikowania uczestnika do konkursu.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Organizatorzy konkursu informują, że podczas jego trwania utrwalany będzie wizerunek  uczestników w postaci zdjęć oraz filmów mających na celu udokumentowanie przebiegu konkursu.

 

Wybrane materiały zdjęciowe oraz filmowe, a także dane identyfikacyjne w postaci imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy szkoły, której jest uczniem lub absolwentem,  zostaną wykorzystane w celach promocyjnych oraz informacyjnych i będą podlegały publikacji na stronach internetowych organizatorów oraz w lokalnej prasie   i telewizji. 

 

 informując jednocześnie, że  serwery serwisu Facebook znajdują się między innymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony.                                                                            Dane zostaną przetransferowane przez serwis  Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych  z  działalnością serwisu, między innymi podlegają przez serwis Facebook  profilowaniu.

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

1.Administratorem danych osobowych jest firma Koloryzacje.com Wójciak Maciej 633-157-12-25 

ul.Serdeczna 5 43-246 Bąków Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Kontakt korespondencyjny do wyznaczonego inspektora ochrony danych możliwy jest na adres administratora wskazany w pkt.1.

3. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodziców lub opiekunów prawnych.

4.Celem przetwarzania danych jest zakwalifikowanie uczestnika do konkursu, a także udokumentowanie konkursu oraz  poinformowanie o wydarzeniu media. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być  podmioty upoważnione z mocy prawa oraz lokalna prasa, telewizja, portal społecznościowy Facebook.

6. Uczestnikom przysługuje  prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  przez jej wycofaniem.                                                                                               

7.W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO uczestnika ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu.

Kompetencje oraz zadania administratorów zostały określone w Regulaminie.        

Uczestnik wykonywać  prawa wynikające z RODO, o których mowa  w pkt.6 i 7 niniejszej informacji, wobec każdego z administratorów  w zakresie dokonywanego przez niego przetwarzania.

9.Dane osobowe uczestników zawarte w zgłoszeniu zostaną usunięte w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

10.Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez administratorów na stronie internetowej przez okres 3 lat. 

 

Zgłoszenie do konkursu:

 

 

Imię: ………………………………………………….………………………………..

 

Nazwisko: ……………………………………..……………………………………….

 

Data  urodzenia : …………………………………………………. 

 

Salon

…………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że zapoznałem/am  się z treścią przedstawionego mi Regulaminu konkursu i akceptuję jego zapisy, wyrażając jednocześnie w pełni świadomą  i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celach zawartych w tym regulaminie.

 

 

Podpis uczestnika: ………………………………………………………

 

DANE MODELA

Imię: ………………………………………………….………………………………..

 

Nazwisko: ……………………………………..……………………………………….

        9d4bffc1 a50c 48c9 9c9e 24cc6c28a579